nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

sprzeda? gier via net z Polski na ?wiat - jak?

Von: Ewa B?aszczyk (ewa74blaszczyk@gazeta.skasuj-to.pl) [Profil]
Datum: 31.05.2010 20:46
Message-ID: <hu106e$re8$1@inews.gazeta.pl>
Newsgroup: pl.biznes
Witam.

Przypadek:
Osoba pisz±ca gry w Polsce, chc±ca je sprzedawaæ via Internet
(g³ównie
odbiorcom staro-unijnym i amerykañskim), dok³adnie przez dedykowane darmowe
sklepy dostawców oprogramowania do gier. Sklepy typu GoogleStore czy
microsoftowy XBoxLive. To taka transakcja wi±zana - firma darmowo udostêpnia
oprogramowanie, potem pod jej szyldem mo¿na wystawiaæ gry w jej firmowym
sklepie netowym. Problem jest w tym, ¿e jako kraj z nowej Unii dla tego
rodzaju firm Polska nie istnieje. Potrzebne jest konto i adres w kraju starej
Unii.

Czy mo¿liwe jest legalne za³o¿enie i funkcjonowanie takiej firmy
(mo¿liwie
najprostszej formy dzia³alno¶ci gospodarczej)? Czyli: jestem tu, mam firmê
i
konto np. w UK, nie bywam tam, a wszystko jest lege artis? Jak to za³atwiæ?

Z góry dziêki za podpowiedzi.

EB

--
Wys³ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

[ Auf dieses Posting antworten ]