nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Rozszerzenia programu CDN Klasyka

Von: Programista (programista@op.pl) [Profil]
Datum: 11.05.2010 09:41
Message-ID: <hsb1kt$ddj$1@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.biznes
Wykonuje dodatkowe oprogramowanie rozszerzaj¹ce mo¿liwości
programów z serii CDN Klasyka: aplikacje pod Windows pobieraj¹ce
dane z ww programów i wykorzystujace do innych celów: analizy,
eksport na stronê www, zaawansowane wydruki, modu³ CRM,
baza produktów, itp.

Pozwala to pozostajac nadal przy programie FPP firmy Comarch
rozszerzyæ jego mo¿liwości bez wymiany ca³ego systemu
magazynowo/ksiêgowego.

Kontakt: programista@op.pl


[ Auf dieses Posting antworten ]