nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Forex bez spread

Von: de (de@onet.pl) [Profil]
Datum: 07.05.2010 18:03
Message-ID: <hs1d1n$fk8$1@node1.news.atman.pl>
Newsgroup: pl.biznes
Witam,
czy istnieje jaki¶ bank lub strona internetowa, gdzie mo¿na kupowaæ i
sprzedawaæ waluty bez spread'u (ró¿nicy miêdzy cen±
sprzeda¿y i skupu)?
Innymi s³owy jest jedna warto¶æ waluty i za t± cenê
mo¿na kupiæ i sprzedaæ
jej dowoln± ilo¶æ.[ Auf dieses Posting antworten ]