nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Bezp?atny elektroniczny formularz Faktury on-line

Von: Tadeusz Golebiowski (tadeusz@nospam.pl) [Profil]
Datum: 18.05.2010 19:51
Message-ID: <4bf2d3ca$1@news.home.net.pl>
Newsgroup: pl.biznes
Je¿eli chcesz zast±piæ bloczek faktur papierowych elektronicznym
formularzem
Faktury VAT w trybie on-line za pomoc± przegl±darki,
polecamy Sz@rk iFaktura (program bezp³atny, nie zapisuje danych w serwerze)

Opis programu:
http://tgsoft.pl/Blog.aspx?id=7

Program:
http://tgsoft.pl/iFaktura.aspx

Nowa pozycja do³±czy do listy naszych programów bezp³atnych:
http://tgsoft.pl/Programy-Bezplatne.aspx

Tadeusz Go³êbiowski
TGSoft


[ Auf dieses Posting antworten ]