nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

sprz?t komputerowy, ew. agd/rtv - która hurtownia z ..

Von: RD (rd@grupy.com1) [Profil]
Datum: 24.05.2010 19:09
Message-ID: <hteb61$na5$1@node1.news.atman.pl>
Newsgroup: pl.biznes
Witajcie,

Interesuje mnie sprzêt komputerowy, oprogramowanie i agd/rtv (ameryki
nie odkrywam). Gdzie warto siê zaopatrywaæ? Interesuje mnie d³ugoletnia
wspó³praca, niskie lub ¿adnego minimum logistyczne, linia kredytowa,
szybkie dostawy.
Zdajê sobie sprawê z ró¿nych mar¿.
Podpowiecie kto i dlaczego?

AB,ABCData,Action, itd. ...

Pozdrawiam,
Rafa³

[ Auf dieses Posting antworten ]