nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Dodatkowa praca dla kobiety (Warszawa) - pytanie

Von: hiphophurra (hiphophurra@gazeta.pl) [Profil]
Datum: 26.05.2010 22:28
Message-ID: <htk09d$ko6$1@inews.gazeta.pl>
Newsgroup: pl.biznes
Cze¶æ,
Moja kole¿anka (29 lat) szuka dodatkowej pracy.
Mam umowê o pracê na czas nieokre¶lony w
administracji pañstwowej ale ma trochê wolnego
czasu. Interesuje j± umowa o dzie³o / zlecenie,
jakie¶ proste prace cha³upnicze (sk³adanie d³ugopisów,
adresowanie kopert, przepisywanie i korekta tekstów
itp.). Czy orientujecie siê mo¿e gdzie mo¿na
znale¼æ WIARYGODNYCH i UCZCIWYCH
pracodawców tego typu.
Pozdrawiam,
hhh
[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten