nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Kupimy sieci osiedlowe w Krakowie i okolicach

Von: Intrino (info@intrino.pl) [Profil]
Datum: 15.05.2010 13:51
Message-ID: <0da9b675-1d17-4199-b162-04a8e910075b@t15g2000vbo.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.biznes
Firma Intrino jest zainteresowana zakupem sieci osiedlowych w Krakowie
oraz okolicach.

Oferujemy atrakcyjne warunki przejêcia istniej±cych sieci.
Proponujemy tak¿e umowy partnerskie w zakresie utrzymania oraz
instalacji sieciowej infrastruktury internetowej i telefonicznej.
Je¿eli masz sieæ i chcesz zwiêkszyæ jej rentowno¶æ
skontaktuj s
iê z
nami!Intrino, Kraków
kontakt: sieci-osiedlowe @ intrino.pl

[ Auf dieses Posting antworten ]