nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Zainwestuj w punkt wypiekowy lub dzia?alno?? gastr onomiczn?

Von: inwestor (inwestor.gastro@gmail.com) [Profil]
Datum: 06.06.2010 21:35
Message-ID: <hugt9l$apc$1@news.dialog.net.pl>
Newsgroup: pl.biznes
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_004C_01CB05EA.13F21730
Content-Type: text/plain;
charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Masz pieni¹dze...
Nie wiesz w co zainwestowaæ
My ci pomo¿emy

Kim jesteśmy

Jesteśmy firm¹, która zajmuje siê doradztwem inwestycyjnym w
ma³¹ i du¿¹ gastronomie. W naszej ofercie znajdujê siê
doradztwo zarówno w du¿e restauracje oraz ma³e punkty wypiekowe. W
ramach oferty proponuje pe³en zakres us³ug:
1) dobór odpowiedniej lokalizacji na podstawie badañ socjologicznych
oraz badañ rynkowych
2) dokonujemy wstêpnej analizy zysków w danej lokalizacji
3) dostosujemy lokal pod dan¹ dzia³alnośæ gastronomiczn¹
4) wykonamy projekt technologiczny
5) wyposa¿ymy lokal gastronomiczny
6) zapewnimy receptury
7) pomo¿emy w doborze odpowiednich dostawców
8) wyszkolimy personel
9) pomo¿emy w dzia³aniach marketingowych

Je¿eli jesteście Pañstwo zainteresowani i potrzebne jest Pañstwu
wiêcej informacji prosimy o kontakt mailowy


biuro(ma³pka)gastro-plus(kropka)pl
------=_NextPart_000_004C_01CB05EA.13F21730
Content-Type: text/html;
charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=windows-1250"
http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18904">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>Masz pieni¹dze...<BR>Nie wiesz w co zainwestowaæ<BR>My
ci
pomo¿emy<BR><BR>Kim jesteśmy<BR><BR>Jesteśmy firm¹,
która
zajmuje siê doradztwem
inwestycyjnym w ma³¹ i du¿¹ gastronomie. W naszej ofercie
znajdujê siê doradztwo
zarówno w du¿e restauracje oraz ma³e punkty wypiekowe. W ramach
oferty proponuje
pe³en zakres us³ug:<BR>1) dobór odpowiedniej lokalizacji na
podstawie badañ
socjologicznych oraz badañ rynkowych<BR>2) dokonujemy wstêpnej
analizy zysków w
danej lokalizacji<BR>3) dostosujemy lokal pod dan¹ dzia³alnośæ
gastronomiczn¹<BR>4) wykonamy projekt technologiczny<BR>5)
wyposa¿ymy lokal
gastronomiczny<BR>6) zapewnimy receptury<BR>7) pomo¿emy w doborze
odpowiednich
dostawców<BR>8) wyszkolimy personel<BR>9) pomo¿emy w
dzia³aniach
marketingowych<BR><BR>Je¿eli jesteście Pañstwo zainteresowani i
potrzebne jest
Pañstwu wiêcej informacji prosimy o kontakt mailowy
<BR><BR><BR>biuro(ma³pka)gastro-plus(kropka)pl</DIV></BODY
></HTML>

------=_NextPart_000_004C_01CB05EA.13F21730--


[ Auf dieses Posting antworten ]