nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

20 czerwca naszczaj na model POlszy, russkoj guberni , tak po prostu, poka? putinowi srodkowy palec !!!!!

Von: Charlie delta (charlie.delta.trader@gmail.com) [Profil]
Datum: 02.06.2010 20:26
Message-ID: <684dae67-8c28-4223-b325-12a913cbea7b@w3g2000vbd.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.biznes.wgpw
tak naprawdê 20 czerwca 2010 roku (4 lipca?) i pó¼niej za rok w
wyborach parlamentarnych nie bêdziemy dokonywaæ wyboru pomiêdzy PiS a
PO... Bêdziemy decydowali o przetrwaniu substancji narodowej, polskiej
pañstwowo¶ci, polskiego narodu.

Bêdziemy dokonywaæ wyboru - w jednej czê¶ci - pomiêdzy
Polsk± b
êd±c±
sztucznym regionem (województwem, guberni±?) innego, rozpadaj±cego si
ê
obecnie sztucznego tworu zwanego Uni± Europejsk± (zwi±zkiem
beznarodowych regionów, województw?) a Polsk± niepodleg³±
i suwer
enn±.
W innej za¶ czê¶ci wybór ten bêdzie te¿ wyborem
pomiêdzy Nasz
±,
wyznaczon± granicami Polsk± a  Polsz± - Priwislanskim Krajem?http://www.niepoprawni.pl/blog/756/niepodleglosc-czy-protektoraty

wydrukuj ten tekst na kartce papieru, roz³ó¿ na ³awce w parku

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten