nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Coraz wi?cej przemawia za du?ymi spadkami na gie?dach

Von: XXL (duzy_slawek.skasuj@gazeta.pl) [Profil]
Datum: 04.06.2010 07:38
Message-ID: <hua3gm$da8$1@inews.gazeta.pl>
Newsgroup: pl.biznes.wgpw
Do problemów Grecji ju¿ wkrótce mog± siê
do³±czyæ problemy Wêgier.
Tym gorzej dla naszej gie³dy bo Wêgry to kraj z Europy
¦rodkowo-Wschodniej.
Pocz±tek kolejnej fali spadkowej ju¿ wkrótce ?


http://finanse.wp.pl/kat,102634,title,Wegrom-grozi-bankructwo-Jestesmy-niewyplacalni,wid,1
2335067,wiadomosc.html

--
Wys³ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten