nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Dziwne transakcje na biotonie

Von: Mroziu (mroziu@hot.pl) [Profil]
Datum: 08.06.2010 20:38
Message-ID: <4c0e8e19$1@news.home.net.pl>
Newsgroup: pl.biznes.wgpw
Witam!

Dzisiaj z nudów obserwowa³em sobie co siê dzieje na gie³dzie i
zainteresowa³y mnie 2 transakcje na biotonie po 5mil szt ka¿da.

Szansa, ¿e w kolejce po stronie kupna i sprzeda¿y sparuj± siê 2
transakcje po 5mil sztuk akcji jest minimalne. Normalnie te 5mil
roz³o¿y³o by siê na 100-200 transakcji zdejmuj±c pierwsze
zlecenia z
kolejki.

To mi wygl±da na wys³ane z 1 domu maklerskiego jednoczenie 2 zlecenia (K
i S po 5mil szt PKC) tak ¿eby siê natychmiast sparowa³y ze sob±?
Dobrze
my¶lê? Jak nie to proszê o podpowiedz, bo mnie lekko to
zaniepokoi³o, ¿e
mo¿na sobie tak elegancko kolejkê pomin±æ.

--
Pozdrawiam
Mroziu

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten