nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Klient Netware 4.91 sp4 a logowanie/odblokowywanie stacji w Win XP

Von: Infomk (infomk@kki.net.pl) [Profil]
Datum: 19.03.2009 10:39
Message-ID: <gpt4d7$f03$1@nemesis.news.neostrada.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Witam

Dotychczas mia³em zainstalowany na stacjach klienta 4.91 SP1, a teraz
zainstalowa³em sobie 4.91 SP5.

W kliencie który mia³em dotychczas (4.91 SP1) po zablokowaniu stacji
roboczej przez wygaszacz, stacjê nale¿a³o odblokowaæ poprzez
naci¶niecie
klawiszy "CTRL+ALT+DEL" - wtedy tez pojawia³o siê okienko z
logowaniem i
wpisanym u¿ytkowniekim jaki jest zalogowany na stacji (u¿ytkownik .
NetWarowy, a nie Windowsowy).

Po zainstalowaniu klienta 4.91 SP5, wszystko jest ok, ale po pojawieniu
sie okienka do odblokowania komputera nie ma wpisanego u¿ytkownika,
trzeba go wpisaæ rêcznie.

Dodaje to troszkê pracy i jest dla u¿ytkowników irytuj±ce, a ja
w
ustawieniach nie widzê niczego co by zmienia³o ten stan rzeczy, czy mo¿e
kto¶ wskazaæ mi w³a¶ciwy kierunek dzia³ania ?

Aha, serwer NetWare to 4.11 a koñcówki Win XP Prof. z logowaniem do
domeny i w wiêkszo¶ci ju¿ po SP3.Pozdrawiam

Piotrek

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten