nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Active Directory i Netware

Von: szaqunx (szaqunx@tlen.pl) [Profil]
Datum: 13.03.2009 09:14
Message-ID: <20090313091403.38a5b4a0.szaqunx@tlen.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Witam
Chcia³bym spytaæ czy to jest mo¿liwe do wykonania
stacja robocza xp prof przy pomocy clienta novella
logowa³a siê jednocze¶nie do Netware 5 oraz Kontrolera domeny np.: Wi
n2003.

--
szaqunx

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten