nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

WebAccess 7.0.3 i PL znaki

Von: MarioR (marcin@test.pl) [Profil]
Datum: 30.03.2009 11:10
Message-ID: <gqq2an$cdh$1@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Czy kto¶ wie ,gdzie grzebn±æ w konfiguracji GW aby poczta wysy³ana
z Webaccess-a mia³a polskie znaczki ?

W nag³ówku z³ych wiadomo¶ci mam takie kodowanie:
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline

Nie pamiêtam czy te problemy wystêpowa³y od samego pocz±tku czyli
od upgrade-u do 7.0.1 do 7.0.3 ale my¶lê, ¿e userzy zwróciliby mi
na to uwagê ;-)

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten