nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

NW3.12 na czym? wspó?czesnym?

Von: Mariusz Kruk (mariusz.kruk@epsilon.eu.org) [Profil]
Datum: 13.05.2009 15:26
Message-ID: <slrnh0likr.tmq.Mariusz.Kruk@epsilon.rdc.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Jako ¿e mamy serwer, który ma swoje lata, a jeszcze chwilê
pracowaæ
musi, dosta³em bojowe zadanie zadbania o to, ¿eby mia³ na czym
chodziæ.
No i tu pytanie - jak przestawiæ NW3.12 na co¶ wspó³czesnego.
Próbowaæ
instalowaæ bezpo¶rednio (sk±d sterowniki do wspó³czesnego
sprzêtu?),
czy mo¿e raczej zaatakowaæ VMWare i dopiero w ¶rodek wstawiæ to
NW?

--
/\-\/\-\/\-\/\-\/\-\/\-\/\ Any program that runs right is obsolete.
\  Kruk@epsilon.eu.org   /
/ http://epsilon.eu.org/ \
\/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten