nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

k³opot w print serverem

Von: PP (piotrpitucha@poczta.onet.pl) [Profil]
Datum: 09.07.2009 17:37
Message-ID: <h35045$fur$1@news.vectranet.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Witam
Mia³em w firmie chwilowy zanik zasilania, server ( Netware 6.5 )
podtrzymywany UPSem dzia³a³ nieustannie, printserver Edimax PS-1203 na
chwilê siê wy³±czy³ i od tej chwili klapa, kolejka siê
wype³nia, drukarka
nie rusza, próbowa³em usun±æ kolejkê i PS z servera i
ponownie zainstalowaæ
ale dalej milczy.
Aby by³o ciekawiej ten sprzêtowy printserver dzia³a z poziomu WINDOWS oraz
po IP, jest tylko ma³e ale, mam kilka stacji dosowych z których nie mam jak
drukowaæ, próbowa³em z net use ale mi siê jako¶ sk³adnia
nie klei, mo¿e
macie jakie¶ pomys³y ?
Powiedzmy ¿e PS    nazywa siê  PS444A55, jego port LPT jedyny zreszt±
PS444A55-P1  a adres 192.168.x.y
Wydruk mogê wrzuciæ na LPT1 lub LPT2 wiêc powinno siê to
zaczynaæ:
net use lpt2 \\192.168.x.y\  i co dalej ?
lub
net use lpt2 \\PS444A55\  i co dalej?
jako ¿e w dosie nie deklarujê drukarki to nie wiem co tam wpisaæ, w
WINDOWS
poprostu napisa³bym jaka drukarka.
Pozdrawiam
[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten