nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

odzyskiwanie danych z podkatalogów NW 4.10

Von: Marek (marek.grupy@poczta.onet.pl) [Profil]
Datum: 13.10.2009 09:19
Message-ID: <10c5.00000427.4ad429fa@newsgate.onet.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Mam w sieci wspólny dla wsztyskich dysk na którym nie ma nic potrzebnego. Co
niektórzy jednak pozak³adali sobie tam _du¿o_  wa¿nych arkuszy
mimo i¿
wiedzieli, ¿e jest to dysk dla wszystkich. A jednej z pañ przyszed³ do
g³owy
pomys³, by pokasowaæ wszystko, co nie jest jej :)))

Próba odzyskania:
Filer mi siê wyk³ada (nie mo¿e zaalokowaæ pamiêci), zreszta
filer z
podkatalogów robi wspólny worek. Czym to odzyskaæ ? Recovery z clienta
NW widzi
chyba tylko bie¿±cy katalog.--
Wys³ano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten