nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Novell FTP na OES2

Von: MarioR (marcin@test.pl) [Profil]
Datum: 15.10.2009 16:41
Message-ID: <hb7ca5$c2s$1@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Witam

Czy komu¶ uda³o siê uruchomiæ "Novell FTP" z
autentykacj± po LDAP-ie ?
Zainstalowa³em w/w us³ugê, która jest oparta na pure-ftpd.
Je¿eli skonfigurujê FTP-a na dostêp anonimowy to wsio gra.
Natomiast jak chcê po¿eniæ j± z LDAP-em (czyt. eDirem)to mam
same pora¿ki ;-(
Wyczyta³em chyba wszystko co znalaz³em na sieci i nic.
Przy pod³±czeniu siê do FTP mam monit o u¿ytkownika i has³o.
Wpisuje nazwê u¿ytkownika i has³o z eDira i b³±d - z³e
has³o lub u¿ytkownik.

Czy kto¶ mo¿e mi pokazaæ swój pure-ftpd.conf i pureftpd-ldap.conf
?
Nie wiem gdzie robiê b³±d ;-(


[ Auf dieses Posting antworten ]