nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

usuwanie maila userowi

Von: gelhardwytnijto@buziaczek.pl [Profil]
Datum: 07.10.2009 13:16
Message-ID: <10c5.00000080.4acc789b@newsgate.onet.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Witam
Mam GW 7.0.3. Novell 6.5 SP7.
Mam nietypowe zadanie. Powiedzmy, ¿e wys³a³em u¿ytkownikowi maila,
którego nie
powinien otrzymaæ. Przeczyta³ go ale mimo to chcia³bym mu
usun±æ.
Dok³adnie chodzi o za³±cznik ale mo¿e byæ i ca³y mail.
Znam jego FID ale nic poza tym. Nie wiem jak to powi±zaæ z katalogiem ofmsg
czy
offiles. Nie wiem te¿ czy indexy siê nie posypi± jak mu tak na
"¿ywca" usunê.
Zreszt± nie wiem czy co¶ i czy cokolwiek siê mo¿e posypaæ.
Znam datê i orientacyjnie wielko¶æ maila.
Wiem, ¿e szyfrowane jest wszystko has³em usera ale mo¿e jest jaki¶
sposób?
Kto¶, co¶?


--
Wys³ano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten