nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

ndir - katalogi

Von: zaxzax (zax123@onet.eu) [Profil]
Datum: 08.10.2009 21:20
Message-ID: <b1874030-c617-4721-a43b-33d931bc75bb@a6g2000vbp.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Witam, proszê o pomoc. Chcia³bym wylistowaæ tylko katalogi i
podkatalogi z kontenera
servera novellowego 5.0 za pomoc± NDIR sys: /s /do > plik.txt,listuje
ale do³±cza pliki
z w³a¶ciwo¶ciami. na grupach nie znalaz³em podpowiedzi. Proszê o
podpowied¼
Z góry dziêkujê Andrzej

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten