nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Klonowanie dysku

Von: MAIKEL (mikar747@gmail.com) [Profil]
Datum: 10.11.2009 09:48
Message-ID: <a6244390-439b-44f2-a9ac-226981ee1517@s15g2000yqs.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Witam. Wiem, ¿e ponawiam temat wiêc wybaczcie ale...

Uda³o mi siê sklonowaæ dysk programem STORMGR niby czym¶ co tylko
klonuje NW 6.5 ale robi³ to 30 godzin sektor po sektorze. Stworzy³
partycje ale nie wiadomo jakie one s±. Nie maj± nazw takich jak w
oryginalnym dysku. Jest napisane, i¿ mam partycjê nieznan± o wymiarac
h
ok. Po odpaleniu z tego dysku serwera wszystko idzie ok do momentu gdy
mam POLIMGR.NLN OK i info Novell Open Server, NetWare 6.5 Support Pack
Revision 05 i dalej copyright.... i tak dalej server version 5.70.05
December 16, 2005.
Dalej pokazuje datê parê dni do ty³u i dwukropek i mogê sobie popis
aæ ;
(
Zamontowany jest _ADMIN, ale te voluminy, które mia³y byæ czyli cache
,
programy, dane ich nie ma.
Co mogê zrobiæ ¿eby to ruszy³o?

Wybaczcie ale w NW jestem totalnym laikiem...


Zrobi³em kopiê Ghostem 8.2 i by³o to samo....

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten