nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Novell Small Business Suite 5.1 b??d kopiowania

Von: Franek (butitak@gmail.com) [Profil]
Datum: 07.12.2009 15:13
Message-ID: <97229b54-f858-4b64-aca4-375f08a0e53f@k4g2000yqb.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Cze¶æ
Posiadam w pracy Novell Small Business Suite 5.1, Staram siê by¶
administratorem tego cuda (tzn nie popsuæ tego co jest).
Mam nastêpuj±cy problem:

Mam zamapowany jeden dysk s³u¿±cy do wymiany plików na systemach
Windows, mapowanie odbywa siê w skrypcie logowania. Od kilku dni mam z
tym dyskiem problem, mianowicie przy próbie skopiowania z niego
jednego folderu Windows zwraca b³±d: "Nie mo¿na skopiowaæ
plik NAZW
A:
Nie mo¿na odczytaæ z pliku lub dysku ¼ród³owego"

Co mo¿na zrobiæ w takim wypadku?

pozdrawiam

Franek

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten