nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

FAX Server for GroupWise

Von: MarioR (marcin@test.pl) [Profil]
Datum: 16.03.2010 08:54
Message-ID: <hnndfm$vea$1@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Witam,
potrzebujê informacji na temat jakiego¶ produktu faxserver-a sieciowego,
który mo¿e wspó³pracowaæ z GW 8.x
Generalnie chodzi mi o mo¿liwo¶æ wysy³anie/odbieranie faxów
za pomoc± maili.
Mo¿e kto¶ z Was wdro¿y³ to u siebie ?
Potrzebujê propozycji lub porady...

[ Auf dieses Posting antworten ]