nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

k:line na tunnelbroker.net

Von: Lewy (lewandowski.hubert@gmail.com) [Profil]
Datum: 06.05.2009 08:23
Message-ID: <589aabd7-1e71-4b60-9e42-22948650d1f2@r13g2000vbr.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.irc
Witam

Czy kto¶ orientuje siê, za co dok³adnie poszed³ K: na tunnelbroker.
net
( 2001:470::/32 ) oraz ewentualnie kiedy ma to zamiar byæ zdjête? W
sumie, dziwnym jest to, ¿e w reasonie K: pojawia sie informacja, by
korzystaæ z sixxs.net, wiec bardziej wygl±da to na reklamê :-)

[ Auf dieses Posting antworten ]