nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Ban na Serwer?

Von: ZoltaR (mocho06@gmail.com) [Profil]
Datum: 06.01.2010 00:13
Message-ID: <5f4e4e08-5823-4acd-81d6-efed3b95f066@26g2000yqo.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.irc
Witam!
Mój problem polega na tym ¿e gdy chcê wej¶æ na serwer
irc.p2p-
network.net wywala mi b³±d (User has been banned from P2P-NET (Open
Proxy found on your host)), jaki¶ czas temu z tym problemu nie mia³em.
Tre¶æ b³êdu dosyæ du¿o mówi tyle tylko ¿e
z jakiego powodu
móg³ bym
byæ zbanowany na tym serwerze, przesiedzia³em tam praktycznie oko³o
3h, dowiedzia³em siê tego czego chcia³em i tyle by³o zabawy
"magicz
na
komedna "/quit", jest te¿ opcja ¿e mój dostawca internetu
blokuje
takowy serwer IRC w co szczerze w±tpiê (IMO: trochê to nie logiczne).
Druga tre¶æ o b³êdzie mówi abym u¿y³ Proxy tyle
¿e jakiego
bym nie
u¿y³ to albo wywala b³±d ze serwer nie udostêpnia portu 6667
(co
¶ w
tym stylu) albo co¶ w deseñ "Nie mo¿na po³±czyæ:
Windows socket
error
#10051". Wie kto¶ o co z tym chodzi i gdzie znajdê sprawne Proxy do
IRC? Oczywi¶cie Free.

Pozdrawiam!

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten