nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

"Cywilne" wdzianko rowerowe - co kupi? ?

Von: RadekD (radek997@poczta.onet.pl) [Profil]
Datum: 07.06.2010 15:51
Message-ID: <huithm$hbf$1@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Witam!

Potrzebujê kupiæ spodenki i buty na rower.
Musz± byæ jednak w miarê "cywilne" tak by wej¶cie do
banku/sklepu/szpitala nie wywo³ywa³o salw ¶miechu.

Wymagania:
- spodenki (do 150z³) - jak najmniej szwów w kroczu ;-),
jaka¶ wk³adka by siê nic nie odparzy³o,
cywilny wygl±d (stonowana kolorystyka),
oko³o 102cm w pasie i prawie 70 w udzie
-buty (do 200z³) - wytrzyma³e (przewa¿nie przeciera mi wk³adka na
piêcie), jak najwygodniejsze do poruszania siê na piechotê po
mie¶cie

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten