nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Bagaznik na hak - czy rowery bardzo sie brudza ?

Von: 666 (j666.skasuj@gazeta.pl) [Profil]
Datum: 04.06.2010 22:08
Message-ID: <hubmfp$sc$1@inews.gazeta.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Przypomnia³em sobie, ze mam w piwnicy nowy nierozpakowany bagaznik Thule na
hak (jakis prosty model, bez osobnej tablicy, ale nie w tym rzecz).
Jako¶ nie mia³em ostatnio serca woziæ rowerów na zewn±trz (i
brud i zu¿ycie
paliwa i jaka¶ nieuwaga przy cofaniu czy krótkim postoju bez oka na
sprzêt),
udawa³o mi sie upakowywaæ je w ¶rodku (czasem po zdjêciu przednich
kó³).
No ale mo¿e przyj¶æ ta pierwsza chwila ;-)
I g³ówne zastrze¿enie mam do ewentualnego brudzenia siê
sprzêtu, bo tyln±
szybê w klapie kombi mam od zewn±trz brudn± natychmiast po ruszeniu z
miejsca
i wyobra¿am sobie, ¿e ta mg³a wodno-b³otna osi±dzie
te¿ natychmiast na
rowerach wiezionym z ty³u podczas mokrej pogody, szczególnie za jakimi¶
ciê¿arówkami.
A jakie s± Wasze do¶wiadczenia?

--
Wys³ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten