nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Krótkie korby

Von: PeJot (pejot@o2.pl) [Profil]
Datum: 07.06.2010 07:29
Message-ID: <hui030$rh3$1@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Czo³em.

Obecnie moje dzieciaki je¿d¿± na korbach z ramieniem 145, ale na
przysz³o¶æ przyda³o by siê co¶ d³u¿szego :)
Czy w normalnych pieni±dzach
da siê co¶ znale¼æ ? Czy lepiej ( pro¶ciej ) ¿eby
dziecko mêczy³o siê na
krótszych korbach ? Czy korby 165 mm s± osi±galne ? Chodzi o
mechanizm 3
rzêdowy, z zêbatkami np. 40-30-22 lub t.p.

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzysta³em z Internetu, nie wiedzia³em, ¿e na
¶wiecie jest
tylu idiotów" Stanis³aw Lem

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten