nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

P?kni?ta rama KONA - szukam podobne j

Von: Niewe (niewe@beztegoitamtegoo2.pl) [Profil]
Datum: 07.06.2010 18:20
Message-ID: <huj68r$uha$1@portraits.wsisiz.edu.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Niestety, po drugim ju¿ spawaniu rama znowu zaczyna strzelaæ, strzykaæ
i
ostrzegaæ. Chyba pora siê po¿egnaæ :/
Rama to Cona Cinder Cone z 2004 roku. Dok³adnie taka:
http://www.bikepedia.com/QuickBike/BikeSpecs.aspx?Year
04&Brand=Kona&Model=Cinder%20Cone&Type=bike
rama ta jest dosyæ specyficzna, bo do¶æ "d³uga" To znaczy
przednie ko³o
wyje¿d¿a do¶æ mocno przed kierê, ale generalnie to nadal
rower do XC.
Mo¿e nie wy¶cigówka, ale taka w³a¶nie mi pasuje. Wszystko co
maca³em
obecnie, dostêpne w sklepach stacjonarnych to ¶cigacze, w których wisi
siê nad sam± kierownic±. A ja bym chcia³ ramê w geometrii
mo¿liwie
podobn± do tej co mam. Czego szukaæ? Jakiej marki? Ma kto¶
jak±¶
koncepcjê czy poradê dla mnie? Mo¿e byæ u¿ywane,
zaznaczam, ¿e z
przegl±du allegro wiele mi nie wynik³o.
Pozdrawiam

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten