nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Szczyrk za tydzie?

Von: solar (solar91@opbeztego.pl) [Profil]
Datum: 08.06.2010 18:36
Message-ID: <hulrgv$klo$1@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Je¶li pogoda nie sprawi niespodzianek, szykujê siê za tydzieñ (19
-20.06)
do Szczyrku. Jakby kto¶ mia³ ochotê machn±æ w sobotê i
niedzi
elê po
kilkadziesi±t km bez asfaltów, z wyci±giem i ¶redni± 10
km/h, m
o¿e siê
pod³±czyæ pod wyci±giem...

--
Solar       www.solar.blurp.org       GG 1834424
"Spali³bym stu niewinnych, gdyby tylko znalaz³ siê miêdzy nimi
je
den winny."
inkwiz. Konrad z Marburga


[ Auf dieses Posting antworten ]