nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Pytanie o rewor [WRC]

Von: Micha? St?pie? (prezi77@o2.pl) [Profil]
Datum: 05.06.2010 23:42
Message-ID: <00tqd7-of5.ln1@zjawa.bezda.com>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Mam pytanie na które google nie stanowi odpowiedzi.
Gdzie i o której godzinie w niedzielê odbywaj± siê
zbiórki
wycieczek klubu Rewor (te co kiedy¶ by³y pod sklepem Rondo) ?[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten