nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

£±czno¶æ

Von: mz (22051976.wytnij@wp.pl) [Profil]
Datum: 07.06.2010 10:17
Message-ID: <4c0cab18$0$19179$65785112@news.neostrada.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Witam
Po 8 latach znów siad³em za kierownice i pojecha³em, tym razem z
ca³±
rodzink±.
jecha³o nas 3 plus jeden na foteliku z mam±. Po drodze polnej jechali¶my
obok siebie i sz³o jako¶ rozmawiaæ ale na asfalcie trzeba by³o
krzyczeæ do
siebie. I tak se pomysla³em, ¿e przyda³o by ciê jakies radio przez
które na
jedn± s³uchawkê sz³o by ze sob± rozmawiaæ. Czy zna
kto¶ takie rozwi±zanie ?
Pozdrawiam[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten