nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Obraz on-line z roweru

Von: Pawe? (pawel.neo@neostrada.pl) [Profil]
Datum: 05.06.2010 17:59
Message-ID: <4c0a745b$0$17097$65785112@news.neostrada.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Witam !

Pojawiaj± siê tu czêsto pytania o kamerê mocowan± do
roweru lub na kask.
Jako ciekawostkê zwi±zan± z tym tematem chcia³em pokazaæ
kamerê
przesy³aj±c± obraz on-line. Tak to wygl±da:
http://sk4.telekamera.pl/images/rower.jpg
Po lewej jest akumulator a po prawej kamera GSM.
Tu przez pewien czas powinien byæ dostêpny z niej obraz on-line:
http://sk4.telekamera.pl/viewer.htm?id501B033252
(oczywi¶cie je¶li wszystko zadzia³a, nie rozpadn± siê od
wstrz±sów
z³±cza itp.)

Pawe³[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten