nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Fox FIT vs Open Bath

Von: Strielok (strielok@wp.pl) [Profil]
Datum: 04.06.2010 21:28
Message-ID: <hubk5q$e1t$1@speranza.aioe.org>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Witam

Czy móg³by kto¶ wyt³umaczyæ ró¿nice jakie
p³yn± z Fit a otwartej k±pieli
w fox'ax. Dotychczas je¼dzi³em na RS i Bomberach wiêc o fox'ach
ma³o wiem.
U¿ytkowanie XC/Trail.

Pozdrawiam
Strielok


[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten