nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Skoro zapinki sa takie dobre, to...

Von: 666 (666@gazeta.pl) [Profil]
Datum: 04.06.2010 05:14
Message-ID: <hu9qtl$npi$1@inews.gazeta.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
...dlaczego nie ma ich seryjnie na ³añcuchach?
W latach 70-tych zapinki by³y seryjnie na ³añcuchach
"m³odzie¿ówek" i sk³adaków.
W "kolarkach" i podobnych rowerach z przerzutkami (jak przyk³adowo Rekord)
zapinek nie by³o.


[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten