nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Kupi? wi?zania FX10 Railflex 2

Von: Rem. (reme.kwytnijto@vp.pl) [Profil]
Datum: 05.03.2010 23:03
Message-ID: <3461.000003a9.4b917fa5@newsgate.onet.pl>
Newsgroup: pl.rec.sport.zimowe
Jak w tytule.
Nie musz± byæ nowe, kolor dowolny.
Mog± te¿ byæ FX12.

Mogê te¿ kupiæ same przednie czê¶ci tych
wi±zañ, nawet jedn± tak± czê¶æ :)
Remek

--
Wys³ano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

[ Auf dieses Posting antworten ]