nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Biegówki - dobór nart

Von: maniek (mmiazga@wr.onet.pl) [Profil]
Datum: 07.03.2010 20:39
Message-ID: <hn102t$5hb$1@nemesis.news.neostrada.pl>
Newsgroup: pl.rec.sport.zimowe
Witam,

pobiega³em sobie trochê klasykiem, ale czêsto trafiam na trasy bez
u³o¿onych ¶ladów do klasyka i tak sobie my¶lê,
¿e trzeba siê przerzuciæ
na ³y¿wê. Mo¿e kto¶ pomo¿e w doborze. Moje parametry:
174cm, 80kg,
rekraacja i turystyka. Z m±drych ksi±¿ek wychodzi, ¿e
195..200cm, a ja
takie mam do klasyka, to do ³y¿wy przyda³yby siê krótsze,
ale o ile?

Pozdrawiam
Maniek

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten