nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

narty po 16.00 - Ustroñ, Wis³a

Von: lowtadek (lowtadek@poczta.onet.pl) [Profil]
Datum: 16.03.2010 17:17
Message-ID: <hnob3a$t8n$1@atlantis.news.neostrada.pl>
Newsgroup: pl.rec.sport.zimowe
Witam,

Chcia³em siê jutro wybraæ na narty, niestety pracuje do 16.00 wiêc
interesuje mnie tylko jazda wieczorna.

Co polecacie w Wiśle lub Szczyrku, trudnośc tras jest mi obojêtna,
interesuj¹ mnie bardziej dobre warunki narciarskie (stok ratrakowany w ci¹gu
dnia) oraz dobre prze³o¿enie wydanej kasy na liczbê zjazdów.

Dzieki za wszelkie sugestie.

lowtadek[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten