nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Wi?zania Atomic "OME"

Von: Chris (chris94@wytnij_to.poczta.fm) [Profil]
Datum: 18.03.2010 02:10
Message-ID: <hnruu5$h0k$1@atlantis.news.neostrada.pl>
Newsgroup: pl.rec.sport.zimowe
Niektóre wi±zania narciarskie Atomica maj± w swoim oznaczeniu litery
"OME", a inne nie.

Przyk³adowo:
XTL 9 oraz XTL 9 OME
XTO 10 oraz XTO 10 OME
itd.

Czym siê od siebie ró¿ni± te wi±zania z OME oraz bez?

--
Pozdrowienia,
Krzysztof

[ Auf dieses Posting antworten ]