nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Bia?ka teraz, kto by?, jest, jakie warunki, bardzo ci??ki ?nieg?

Von: jackie (maniomix@gazeta.pl) [Profil]
Datum: 23.03.2010 10:12
Message-ID: <hoa0mb$73i$1@inews.gazeta.pl>
Newsgroup: pl.rec.sport.zimowe
AVE !!!
Narodzi³a siê (nie nowa ¶wiecka tradycja) my¶l w mojej g³owie,
¿eby
wybraæ siê do Bia³ki na zakoñczenie sezonu, ale poniewa¿
mam ok 500 km
do przejechania, to chcia³bym znaæ warunki jakie tam s± obecnie. Kamera
pokazuje s³onko i ¶nieg, niby wiêcej nie trzeba, ale przy takich
temperaturach w dzieñ, to szlag go trafiæ mo¿e, jak ju¿ nie
trafi³.
Pytanie o warunki do tych co s± lub wrócili wczoraj :-)
Dziêki za odpowied¼. Aha, a jak w innych rejonach kraju, w sum ie 500
czy 600 km to ju¿ ¿adna ró¿nica,..... no chyba ¿e w
Alpy ;-)
pozdr
jackie
CZESC!!!

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten