nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Gdzie najlepiej si? zatrzyma?, je?li chc? poje? dzi? w okolicach Soelden?

Von: Kobalt (teatr2@interia.pl) [Profil]
Datum: 21.03.2010 12:39
Message-ID: <e32d1499-bc3d-49f1-9489-8e9851a1faf5@q16g2000yqq.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.rec.sport.zimowe
Witam,

chcia³em siê zapytaæ, gdzie najlepiej siê zatrzymaæ,
je¶l chc
ê
poje¼dziæ w okolicach Soelden - w samym Soelden, czy te¿ mo¿e
jaka
¶
inna miejscowo¶æ jest przyjemniejsza? Chodzi mi o miejsce, gdzie po
je¼dzie na nartach móg³bym siê wybraæ z dzieæmi na
jaki¶ wiec
zorny
spacer, pój¶æ na dobr± kolacjê itp.

Pozdrawiam
Kobalt

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten