nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Bormio latem

Von: Majak (dent@o2.pl) [Profil]
Datum: 12.04.2010 19:55
Message-ID: <hpvn0e$h65$1@atlantis.news.neostrada.pl>
Newsgroup: pl.rec.sport.zimowe
Witam
W zwi±zku z tym, ¿e jad±c nad ciep³e morza pocz±tek lipca
, chcia³bym
zatrzymac sie na kilka dni w Bormio mam pytanie. Czy kto¶ z Was orientuje
siê o mo¿liwo¶ciach poje¿d¿enia na lodowcu.
Czy to wogóle mo¿liwe?
Jesli tak to co ze sprzêtem? czy mo¿na wypo¿yczyæ?
Mo¿e jakies ceny ?
Pozdrawiam
Maciek[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten